Marketing

Moderne marketing is meer dan cijfers.

Marketing in uitvoering

Marketing op basis van feiten staat voorop, maar gevoel voor de materie is onontbeerlijk. Mijn brede algemene kennis op online en offline gebied geeft nieuwe inzichten, ook van buiten uw branche op soortgelijke situaties. Zo nodig selecteren of formeren we een flexibel team van specialisten waarbij ik ook de projectleiding kan voeren.

Een haalbaar plan

U krijgt een degelijk en haalbaar plan voor strategische of tactische marketing. Bij voorkeur wordt die door alle belanghebbenden gedragen. Dat is belangrijk bij complexe of gevoelige onderwerpen en vaak cruciaal binnen sensitieve organisaties. Ik werk altijd vanuit de gedachte dat uw business moet blijven doorgaan. U dankt er immers uw klanten aan.

Zelf doen of laten doen

Die vraag wordt vaak gesteld binnen het MKB, vooral voor activiteiten die niet vaak voorkomen zoals het bepalen van (disruptieve) strategie, marketing, waardecreatie, reclame concepten en huisstijlen. Die voeren we uit binnen gegeven tijd en budget. Ik draag op logische momenten over aan de organisatie. Daarmee help ik u om ook in de toekomst “in control” te blijven.

Waarom ik kan helpen

Mijn bundeling van ervaring en expertise kunt u inzetten op het gebied van marketing, productontwikkeling, projectleiding, en communicatie met belanghebbenden. Ik ben ondernemer, maar weet ook wat van een manager verwacht wordt. Uw marketingplan houdt dan ook rekening met het aansturingsmodel. Ik kan ook de verbinding zijn met alle organisatieonderdelen.

59R Frank Mooij

Marketeer voor een dag

U heeft een marketing manager of specialist nodig op regelmatige basis, maar in dienst nemen is niet wenselijk? U kunt met mij afspraken maken over een vast aantal dagdelen per periode. Bijvoorbeeld “tien halve dagen per maand” of “elke maandag plus dinsdag”. Daarvoor vraag ik een vaste vergoeding, met offerte vooraf. Ik werk vanuit mijn BV en hou rekening met de Wet DBA.

Marketeer op flex of fixed price

De beloningsvorm moet passen bij de opdracht. Voor opdrachten met veel dynamiek kunt u mij flex inhuren op basis van de ingeschatte uren of dagdelen, op basis van offerte met eventueel ook nacalculatie. Een vaste projectprijs (fixed price) is mogelijk als het project voldoende is omschreven en de doorlooptijd overzienbaar is. Ik werk vanuit mijn BV en hou rekening met de Wet DBA.

Hoe gaat u het verschil maken?

Investeer een uur van uw tijd in een levendig gesprek over uw doelen.