Strategie heeft juiste cijfers nodig

 In Strategie

Strategie heeft juiste cijfers nodig

Strategie kan tegenwoordig niet meer zonder getallen. Maar zijn dat de soort getallen en cijfers die u nu in gedachten heeft? Mogelijk niet! Natuurlijk heeft u financieel inzicht in een situatie nodig, net als kwantitatieve doelen, KPI´s en trend analyses. Dat is allemaal nodig om te kunnen plannen, managen, evalueren en om voorspellingen te kunnen doen. Maar de kwaliteit van uw strategie staat of valt met de kunst om de juiste getallen te verzamelen.

De huidige manier van strategie bedrijven bestaat vooral uit woorden en visuals. Uit ideeën, denkrichtingen, missie, visie en dikke rapporten om de gekozen strategie voldoende gewicht te geven. Levert dat overtuigingskracht op? Ja, dat mogelijk wel. Levert het ook het gewenste bedrijfsresultaat op? Dat is nog maar de vraag. Aan kwantificeren als basis van deugdelijke getallen komt menigeen niet eens toe.

Zou het niet zo kunnen zijn dat vage taal en verleidende plaatjes afleiden van het gebrek aan onderbouwing? Of dat het juist de bedoeling is om wat vaag te blijven…? Het wordt dan gemakkelijker om draagvlak voor de strategie te krijgen of om deze later tóch als succesvol te kunnen kwalificeren.

Woorden en zinnen zijn vaak op diverse manieren op te vatten en uit te leggen. Het blijkt nogal eens dat het erg lastig of ongewenst is om eenduidige taal te schrijven. Taal maakt de nuance en kan cijfers toelichten op de wijze die de samensteller wenst. Zijn pure cijfers dan over het algemeen duidelijker? Een jaarverslag is dat ook mét toelichting lang niet voor iedereen. Gegoochel met statistiek uit een dataset levert zelfs indien gewenst afwijkende maar wél gewenste uitkomsten op.

Het lastige met kwantificeren is om de bepalende dimensies goed vast te stellen. Wat de ene persoon een warm weertje vindt ervaart de ander als koud. Met temperatuur, windsnelheid en vochtigheidsgraad kunnen we al objectiever kwantificeren.

Vreemd eigenlijk dat we in strategie zo gemakkelijk de getallen en keuze van dimensies overslaan. Wat ís de toegevoegde waarde? Hoe bepaal ik dimensies voor mijn innovatie in een nieuwe markt die pas over een jaar ontstaat? Hoe bepaal ik een concurrentiestrategie als ik geen gelijkluidende dimensies definieer: dan valt er immers niets te vergelijken. Hoe doe ik dat intern: is er aansluiting mogelijk op de rapportages?

Ook ideeën, beslissingen en acties hebben een cijfermatige basis nodig. Daarom is het zo belangrijk om strategie van voldoende cijfers te voorzien. Al zijn de cijfers niet volledig, het geeft meer inzicht vooraf en controle tijdens en na het proces. Strategie kan niet alleen maar het grote conceptuele plaatje zijn. Kwantificeren is verhelderend en onmisbaar. Een strategie heeft veel impact en verdient dan ook degelijke onderbouwing.

Deze blog sluit aan op het artikel geschreven door mijn collega partner bij New Strategy Group, Jeroen Kraaijenbrink zoals gepubliceerd op 20180430.